Informace o náhradním plnění

V této sekci si můžete stáhnou materiály, které se týkají náhradního plnění 2016 a splnění povinného podílu.

Soubory ke stažení:

Oznámení o plnění povinného podílu 2015, které se odevzdává do 15. 2. 2016 na příslušné pobočce Úřadu práce (soubor PDF).

Zákon č. 435-2004 Sb. o zaměstnanosti, který v platnosti od 1. 1. 2015. Ten stanovuje povinný podíl pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci a uvádí možnosti jeho plnění (soubor PDF).

Vyhláška č.518 2004 – část čtvrtá, která se týká výpočtu přepočteného ročního počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu (soubor PDF).

Proces pro řešení náhradního plnění, který můžete využít při plánování plnění povinného podílu (soubor PDF).