Kdo jsou osoby zdravotně postižené (OZP)

OZP je zkratka, která se používá pro označování osob zdravotně postižených. Přesná definice toho, kdo je podle zákona považován za osobu se zdravotním postižením, naleznete v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Za osobu zdravotně postiženou je považována ta, které je přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně či osoba zdravotně znevýhodněná.

Rozlišení zdravotně postižených

  • TP: těžce postižený
  • ZTP: zvlášť těžce postižený
  • ZTP/P: zvlášť těžce postižený s potřebou průvodce
  • ZZ: zdravotně znevýhodněný

Zaměstnání OZP

Tito lidé mají díky svému postižení ztíženou pozici na pracovním trhu. Přesto jsou schopni do pracovního poměru vstoupit. Stát se snaží zaměstnávání zdravotně postižených občanů podporovat různými způsoby. Hlavním cílem tohoto jednání je zajistit, aby OZP osoby měli větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Díky této skutečnosti mají možnost dramaticky zvýšit kvalitu svého života, nalézt pro sebe uplatnění a využít svých schopností. Cesty, jakými se stát snaží podporovat zaměstnávání OZP je několik:

  • pomáhá vytvářet chráněná pracovní místa
  • přispívá a podporuje zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OZP osoby
  • zavádí povinný podíl pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, kterým vzniká ze zákona povinnost zaměstnávat OZP osoby ve 4% podílu celkového počtu zaměstnanců.

Vytvořit pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné občany je rozhodně krok správným směrem. Zaměstnávání OZP je obklopeno mnoha předsudky. Přitom podle ohlasů firem, které se specializují na zaměstnávání zdravotně postižených či znevýhodněných osob, se většinou jedná o ty nejpečlivější a nejpilnější zaměstnance. Možnost vykonávat práci a zapojit se tak do chodu společnosti má pro takové osoby nesmírnou cenu. Rozhodně se tedy nejedná o pracovníky, kterým by nezáleželo na výsledcích jejich práce a zaměstnavatelé by s nimi nebyli spokojení.

Nepřímá podpora OZP

Ne všechny firmy, které mají více jak 25 zaměstnanců jsou ale schopné vytvořit pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením. To ovšem neznamená, že se nemohou na podpoře zaměstnanosti podílet těchto občanů podílet.

Stát takovým firmám umožňuje splnit povinný podíl zaměstnávání OZP splnit pomocí náhradního plnění. V praxi to znamená, že si firma objedná zboží, služby či zadá zakázky zaměstnavateli, který má nadpoloviční počet OZP zaměstnanců. Tímto způsobem mohou firmy čerpat užitečné služby od dodavatelů náhradního plnění, splnit zákonem danou povinnost zaměstnávat OZP a zároveň nepřímo podpořit zaměstnanost občanů se zdravotním postižením u firem, které jsou schopné jim připravit vhodné pracovní podmínky.