Náhradní plnění pro rok 2024

Aktuální informace, rady a doporučení naleznete na stránkách D.I. SEVEN.

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat zdravotně postižené pracovníky (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy například zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnat přesně jednoho OZP pracovníka.

Legislativu spojenou se zaměstnáváním OZP upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81, který byl novelizován v roce.

Náhradní plnění jako možnost splnit povinný podíl

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit:

 1. Sami zaměstnáte OZP pracovníky v pracovním poměru
 2. Pomocí náhradního plnění – odebíráte výrobky, služby či zadáváte zakázky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením
 3. Odvádíte poplatek do státního rozpočtu

Všechny tyto způsoby lze také vzájemně kombinovat. V případě, že zaměstnavatel povinný podíl nesplní ani jednou z výše uvedených možností, může mu ÚP vyměřit pokutu až 1.000.000,- KČ. Určitě se tedy vyplatí věnovat této problematice pozornost. Ujistěte se, že je váš povinný podíl řádně a včas splněn.

Pokud vaše firma nemá možnost vytvořit pracovní místa pro OZP zaměstnavatele a zároveň nechcete tratit peníze na státním odvodu, který činní 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2023,  tzn. 2,5 x 42 427 Kč = 106 068 Kč, náhradní plnění tak představuje ideální řešení.

Co to tedy náhradní plnění je a jak ho nejlépe využít v roce 2024

Jak již bylo řečeno, náhradní plnění je jednou z možností, jak splnit povinný podíl zaměstnávání OZP. Místo toho, aby vaše firma reálně zaměstnala osobu zdravotně postiženou, odebere zboží, služby či zadá zakázky firmě s nadpolovičním počtem OZP pracovníků. Takovýto poskytovatel musí disponovat potvrzením o zaměstnávání OZP. Tímto způsobem i firmy, které reálně nemají možnost vytvářet pracovní místa pro postižené občany, podporují jejich zaměstnanost.

Jak lze tedy povinný podíl splnit pomocí náhradního plnění?

Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2023. Za rok 2023 byla průměrná měsíční mzda za 42 427,- Kč. Ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 7 x 42 427 Kč tedy 296 989,- Kč.

Jak nejlépe využít služeb náhradního plnění?

V rámci náhradního plnění může vaše firma objednávat užitečné služby, které jsou nutné pro její bezproblémový chod. Příkladem mohou být bezpečnostní či úklidové služby. Místo zaměstnávání vlastních pracovníků úklidu či ostrahy tak můžete zaměstnat pracovníka firmy, která poskytuje své služby v rámci náhradního plnění. Vám tak odpadne nejen starost o nábor a zaučení pracovníků, ale dostanete již proškolené a vybavené profesionály. Úklidové či bezpečnostní služby nejsou ovšem jediné, které můžete v rámci náhradního plnění využívat. Dále můžete čerpat náhradní plnění například i v rámci:

 • Technického zabezpečení budov
 • Zabezpečení akcí
 • Recepčních a vrátných služeb
 • Správy nemovitostí
 • Energy managementu
 • Údržby a úklidu zeleně
 • Administrativní činnosti
 • Reklamní činnost
 • … a další

Možností je tedy celá řada a je jen na vás a na vaší firmě, jaké si vyberete. Díky těmto podpůrným službám splníte zákonem stanovený povinný podíl, ušetříte čas a peníze a nepřímo podpoříte pracovní místa pro zdravotně postižené pracovníky.

Limit náhradního plnění

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění a to tak, že stanovuje limit, do kterého mohou poskytovat své služby. Za každého OZP zaměstnavatele je možné poskytovat služby ve 36 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2023. Limit pro rok 2023 činil 36 x 42 427 Kč za jednoho OZP zaměstnance, tedy 1 527 372,- Kč. Proto je dobré začít náhradní plnění řešit s dostatečným časovým předstihem.

Ohlášení plnění povinného podílu

Pro odběratele je administrativa velmi jednoduchá. Podle zákona musí nahlásit do 15. února 2024 na krajské pobočce Úřadu práce splnění povinného podílu. Při ohlášení budete potřebovat identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly služby či výrobky čerpány, jejich cenu, datum odebrání a číslo dokladu. Formulář oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců je ke stažení zde či na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.