Povinný podíl a jak ho splnit

Zákon stanovuje zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat OZP pracovníky a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy vaše firma disponuje více jak 25 zaměstnanci, povinný podíl a jeho plnění v roce 2017 se týká také vás.

Podívejte se, jak tuto situaci upravuje současná legislativa, konkrétně novela zákona č. 435/2004 Sb., která upravuje plnění povinného podílu náhradně, a Vyhláška 518/2004 Sb., kterou se provádí výše zmíněná novela zákona o zaměstnanosti. Oba předpisy jsou v platnosti od 1.1. 2012. Souhrn plnění povinného podílu je pak k nahlédnutí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Splnění povinného podílu
pro rok 2016

Pro lepší orientaci si ukažme plnění povinného podílu na příkladu. Řekněme, že vaše firma zaměstnává například 50 pracovníků. Ze zákona vám vzniká povinnost zaměstnávat 4% OZP pracovníku, v tomto případě tedy přesně 2. Podívejme se nyní, jaké jsou možnosti, kterými můžete tuto povinnost splnit.

  1. Přímé zaměstnání OZP zaměstnanců –  sami zaměstnáte 2 pracovníky OZP, tato možnost nemusí být pro všechny zaměstnavatele reálná, pokud tedy nemůžete sami zaměstnávat 2 OZP osoby, máte ještě další dvě možnosti
  2. Využití náhradního plnění – odeberete služby, výrobky nebo zadáte zakázky zaměstnavatelům, kteří mají více jak 50% OZP zaměstnanců. Na splnění povinnosti zaměstnat 1 OZP je třeba odebrat služby ve výši 7 násobku průměrné měsíčný mzdy. Ta byla vyhlášena pro rok 2016 ve výši 27 000,- Kč. Pokud tedy operujeme s tím, že vaše firma má 50 zaměstnanců, a tedy povinnost zaměstnávat 2 OZP, svůj povinný podíl splníte odběrem služeb ve výši 378 000,- Kč.
  3. Finanční odvod do státního rozpočtu – v případě, že nejste schopni zaměstnávat OZP zaměstnance ani nevyužijete možnosti povinný podíl splnit v rámci služeb náhradního plnění, musíte odvézt státu částku ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Pokud tedy počítáme s nejaktuálnější vyhlášenou průměrnou měsíční mzdou za rok 2016a faktem, že vám při počtu 50 zaměstnanců vzniká povinnost zaměstnat 2 OZP, musíte odvést částku 135 000,- Kč.

Sami tedy můžete na příkladu vidět, jakými způsoby lze povinný podíl splnit a co to bude znamenat pro vaši firmu.

Sledujte limit pro poskytování náhradního plnění

Poskytovatelé služeb náhradního plnění jsou ze zákona limitováni výší, do jaké mohou své služby uplatňovat. Za rok 2016 se tento limit rovnal 36 x 25 903,- Kč za jednoho OZP zaměstnance, tedy 932 508,- Kč. I přestože firmy zaměstnávají dostatečný počet zaměstnanců, rozhodně se vyplatí zajistit si oděr služeb náhradního plnění co nejdříve. Pokuta za nesplnění povinného podílu se totiž může vyšplhat až do výše 1.000.000,- Kč.

Důležité odkazy

Pro podrobnější informace se můžete podívat zde: